Het is tijd voor een sociaal Nederland!
Het is tijd voor de FNV!

Image


Op 31 mei 2018 hebben wij in Rotterdam een aftrap gegeven om te bouwen aan een sterk tegenoffensief. Ondanks het slechte weer was de opkomst redelijk en de sfeer goed. Iedereen is boos over het onrecht dat ons wordt aangedaan. Er is echt sprake van een War on Workers.

Met elkaar hebben we afgesproken om ons als vakbeweging te richten op een aantal onderwerpen die spelen, zodanig dat niemand bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen meer om ons heen kan.

Ook hebben wij afgesproken dat FNV na de zomervakantie en voor Prinsjesdag met haar leden in diverse sectoren poortacties gaat organiseren tegen verdere verhoging van de AOW leeftijd. Met of zonder deelname van de werkgevers.

Offensief.nu
Actieve kaderleden FNVHavens pakken door!

Image

Het kabinet speelt gevaarlijk spel
Veel werkgevers en nagenoeg alle werknemers in de havensector vinden het echt te zot voor woorden om de AOW-leeftijd te verhogen. Allerlei (internationale) onderzoeken wijzen uit dat werknemers in ploegendiensten gemiddeld een kortere levensduur hebben dan werknemers die van 9-5 werken. In de havensector hoeven we er niemand van te overtuigen dat bepaalde werkzaamheden op een leeftijd van 65 of ouder niet meer productief gedaan kunnen worden. Ook zal de kans op arbeidsongeschiktheid onder de oudere werknemers alleen maar toenemen. De verdergaande robotisering maakt het daarnaast in de toekomst nagenoeg onmogelijk om nog minder belastende functies te vervullen;  die verdwijnen namelijk vaak als eerste.  

Veel werkgevers zien dit ook en hebben daarom aan FNV Havens toegezegd dat zij bereid zijn om op dit punt samen op te trekken richting het kabinet.

Image