45 Jaar is genoeg

Zware beroepen en ploegendiensten

In de sectoren kunnen ze zelf het beste beoordelen welke beroepen aangemerkt moeten worden als 'zwaar beroep'. Daarbij is onder andere in de bouwsector een uitdrukkelijke wens ook het kunnen stoppen na 45 jaar werken. Deze afspraken moeten per cao geregeld worden. Het is niet mogelijk om hierover een afspraak met het kabinet te maken, omdat per sector gekeken moet worden welke werknemers voor eerder stoppen met werken in aanmerking komen.

In Nederland zijn bepaalde beroepen nu erkend als zwaar werk, zoals bij defensie of de brandweer. Maar voor veel meer beroepen geldt dat een verhoging van de AOW-leeftijd onacceptabel is. Regelingen als VUT en prepensioen zijn daarom, zeker in sectoren waar veel mensen met zware beroepen werken, hard nodig en moeten mogelijk gemaakt worden door de overheid.

Verder worden mogelijkheden onderzocht om mensen met zware beroepen (zoals timmerman en verpleegkundige) betere mogelijkheden te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken.

Meer informatie