Image
Wij willen eerlijk stoppen met werken #Koolmees, bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar! De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken, en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Nu en in de toekomst. Wie zijn of haar hele leven gewerkt heeft, moet op tijd kunnen stoppen met een fatsoenlijk inkomen. Dat geldt zeker voor de mensen die het zwaarste werk/ploegendienst doen. Maar door de steeds stijgende AOW-leeftijd wordt dat steeds moeilijker.
ONZE EISEN
1
Onmiddellijk bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar
2
Schrappen van de boetes op eerder stoppen met werken
3
Regelingen in de cao om op tijd kunnen stoppen
1
Onmiddellijk bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar
Ben je nu bijna 50? Dan moet je, als het aan het kabinet ligt, doorwerken tot 68,6 jaar! Ben je nu 28? Dan moet je tot je 71,3 jaar doorwerken! Het kabinet heeft besloten de AOW-leeftijd een-op-een te koppelen aan de stijging van de levensverwachting. Een jaar langer leven is een vol jaar langer werken. De FNV vindt dit volstrekt onacceptabel. Met name mensen met zwaar werk/ ploegendienst kunnen de steeds verdere verhoging niet in goede gezondheid volhouden. En dat leidt weer tot hoge extra kosten voor de overheid (arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid, bijstand) of voor de werknemer (bv. ziektekosten en een flink lager inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid). Daarom eist de FNV dat het mogelijk wordt om eerder te kunnen stoppen. En dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.
WILLEM (63 JAAR): Ik werk al 47 jaar als Trouble Shooter in de volcontinu dienst.
Het werk doe ik met veel plezier, mijn fysieke klachten beginnen mij echter op te breken waardoor ik de resterende 4 jaar tot aan mijn AOW/ pensioenleeftijd niet gezond ga halen. Ook mijn collega’s zie ik aftakelen met fysieke problemen. Mijn grootste angst is om als zieke te worden ontslagen waardoor Eerlijk stoppen met werken niet kan. Daarom moet het kabinet de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar!werkloosheid, bijstand) of voor de werknemer (bv. ziektekosten en een flink lager inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid). Daarom eist de FNV dat het mogelijk wordt om eerder te kunnen stoppen. En dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.
2
Schrappen van de boetes op eerder stoppen met werken
Wil een werknemer toch eerder stoppen met werken dan de AOW-leeftijd, dan kan hij daarvoor een vertrekregeling krijgen. De werkgever krijgt dan een boete, de zogeheten RVU-heffing. Deze boete moet van tafel! Als een werknemer eerder het pensioen (al dan niet in deeltijd) opneemt, moet hierover AOW-premie van 17,9% worden betaald, die je niet hoeft te betalen als je AOW krijgt. Dit maakt eerder met pensioen gaan onaantrekkelijk. De overheid moet eerder stoppen met werken mogelijk maken door toe te staan dat mensen weer fiscaal vriendelijk gaan sparen voor prepensioen. Voor zwaar werk en ploegendienst ontvangen werknemers een toeslag. Hierover moeten werknemers veel belasting betalen. De belasting die betaald moet worden over zwaar werk-/ ploegendienst-toeslagen moet omlaag.
Deze maatregelen zijn alleen betaalbaar als de AOW-leeftijd (en dus ook de pensioen richtleeftijd) nu niet verder stijgt.
3
Regelingen in de cao om op tijd kunnen stoppen
In de cao’s moeten werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over:
  • maatwerkregelingen voor zwaar werk/ploegendienst en zware beroepen: 45 jaar werken is genoeg!
  • regelingen voor mensen met een levensverwachting die lager is dan gemiddeld.
Daarnaast moeten werkgevers en werknemers een lange termijnplan afspreken om
langer doorwerken beter mogelijk te maken: fit naar de finish!
OP VERSLETEN KNIEËN NAAR DE EINDSTREEP
Mensen met lage inkomens en zwaar werk/worden door de hogere AOW-leeftijd extra gepakt:
  • ze beginnen het vroegst met werken;
  • ze doen het zwaarste werk;
  • ze worden gemiddeld het eerste ziek en hebben een kortere levensverwachting (verschil gemiddeld zo’n 7 jaar);
  • ze verdienen te weinig om eerder stoppen te kunnen betalen;
  • dus werken ze het langste door van iedereen.
Dit moet stoppen. Daarom: Koolmees, bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar.
Image