FNV Rotterdam niet naar Den Haag, Politiek Den Haag komt naar Rotterdam!

FNV Rotterdam niet naar Den Haag, Politiek Den Haag komt naar Rotterdam!

Beste mensen,
 
Aanstaande maandag 18 maart organiseert de FNV in het hele land actiebijeenkomsten, stakingen en werkonderbrekingen, om zo de AOW-leeftijd en de pensioenregelingen met kracht onder de aandacht van de politiek te brengen. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect ook voor de 1e Kamer. Als FNV voeren we met de acties de druk op de politiek op.
 
In Zuid-West/Rotterdam voeren we sinds een jaar op allerlei manieren actie over de stijgende AOW-leeftijd en de relatie met zwaar werk en ploegendienst. Werknemers die hiermee te maken hebben een grote kans dat ze de AOW-leeftijd niet gezond halen en genieten aantoonbaar korter van hun pensionering. Veel (individuele) werkgevers zijn het met ons eens.
 
In Rotterdam organiseren we op 18 maart een manifestatie in Ahoy. Vanaf 12.00 uur hebben we een programma met sprekers, we zullen ook de politiek aan de tand voelen. Inloop vanaf 10.30, stakers kunnen zich dan ook inschrijven.
 
Het was de bedoeling aansluitend naar Den Haag te gaan, om daar aan te sluiten bij een demonstratie van de Veiligheidsbonden. De gemeente Den Haag heeft echter tot dusdanige veiligheidsmaatregelen voor die demonstratie besloten, dat het organisatorisch niet mogelijk is voor de Rotterdamse actievoerders om naar Den Haag te gaan. Daarom is gezamenlijk met de vakcentrales en de veiligheidsbonden besloten om de trip naar Den Haag af te blazen. We sluiten vanuit  Rotterdam dus niet aan bij de demonstratie van de veiligheidsbonden in Den Haag.
 
In plaats daarvan halen we “Den Haag” naar Rotterdam, we hebben de leiders van de politieke partijen uitgenodigd om naar Rotterdam te komen. Onze manifestatie in Rotterdam krijgt daarmee een landelijk karakter. De eerste toezeggingen zijn binnen.
 
De manifestatie van de FNV in Ahoy krijgt daarmee een landelijk karakter.
 
We zien jullie graag maandag 18 maart, vanaf 10.30 in Rotterdam!
 
Met vriendelijke groet,