14 maart, Gouda, De Veste

14 maart, Gouda, De Veste

14 maart, Gouda, De Veste, Ridder van Catsweg 300, 14.00 – 16.30 uur

Best vakbondslid,

Zoals je wellicht uit het nieuws hebt begrepen zijn de pensioenonderhandelingen geklapt. We hebben er álles aan gedaan om tot goede afspraken te komen, maar het kabinet was niet bereid verder te gaan dan onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Géén structurele oplossing om eerder te kunnen stoppen als je zwaar werk hebt, géén antwoord op de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, géén zicht op indexatie, géén heldere afspraken om iedereen pensioen op te laten bouwen. Maar wél 4 miljard cadeau voor het bedrijfsleven. 

Dit kabinet kiest voor de multinationals en laat mensen in de kou staan. Er zijn structurele oplossingen nodig en daar hoort structureel geld bij! We zullen samen vol aan de bak moeten om een goed pensioen te realiseren. Daarom roepen we je op voor een van de actiebijeenkomsten in de provincie Zuid-Holland.

Wat is er aan de hand?
Een goed pensioen is een grote zorg, want we zien dat steeds meer mensen moeite hebben om gezond de eindstreep te halen. Steeds meer gepensioneerden ervaren wat het betekent dat de pensioenen al tien jaar lang niet mee stijgen met de prijzen. En steeds meer werkenden bouwen niet eens een pensioen op! Doorwerken tot ver na je 70ste met een onzeker pensioen is voor niemand te doen, zeker voor mensen met zware beroepen en mensen die in ploegendiensten werken. Daarom zeggen wij:

1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen;

2. Indexatie voor elke generatie

3. Bied een pensioen voor iedereen, dus ook voor flex en ZZP.


Wij maken als FNV één vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepteren.
 
Samen voor een goed pensioen
De hele FNV komt in beweging: sectoren, netwerken, regio’s, netwerken. We gaan de bedrijven in. Knok jij met ons mee voor een goed pensioen?

Kom dan naar een van de onderstaande regionale actiebijeenkomst. Neem vooral ook collega’s uit de bedrijven mee. Meer dan ooit is het nu van belang om de bedrijven in te gaan, om collega’s te informeren, in beweging te brengen en de werkgevers kleur te laten bekennen.


Pensioenactieteam Zuid-Holland