Actieve leden

29 APRIL
DEN HAAG
Landelijke
pensioenactie
woensdag
29 mei

Landelijke pensioenactie woensdag 29 mei
Oproep tot landelijke 24-uursstaking in de sectoren: metaal, industrie, bouwen en wonen, schoonmaak, beroepsgoederenvervoer en SW-bedrijven (sociale werkvoorziening). En diverse acties in de sectoren zorg (ziekenhuizen) handel, overheid, onderwijs. Stakers en andere actievoerders verzamelen op de vier actiebijeenkomsten: Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen

Den Haag, Koekamp (naast Malieveld) 11.00 tot 13.00 uur


Programma met sprekers 11.00 tot 12.15 uur, waaronder Tuur Elzinga (FNV) en Arend van Wijngaarden (CNV). Actievoerders vertellen vanaf het podium waarom zij actievoeren voor een goed pensioen. Daarna vanaf 12.15 uur Mars door Den Haag.

Inzet van de acties:
  • Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen;
  • Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de prijzen;
  • Een pensioen voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

Zwaar werk of ploegendienst
Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Maar ook nu het goed gaat met de economie, weigert het kabinet om de harde werkers een tijdig pensioen te gunnen.
Erger nog: als vakbonden in een bedrijfstak een vroegpensioen afspreken met de werkgever, wordt het grootste deel afgepakt door de belastingdienst.

Image